Cannabisolja

I denna artikel ska vi förklara vad cannabisolja är, hur den används och vilka potentiella fördelar den kan ha. 

Vad är Cannabisolja?

Cannabisolja är en olja som utvinns från cannabisväxten. Det finns olika typer av cannabisväxter, men de mest kända är hampa och marijuana. Cannabisolja kan innehålla olika cannabinoider, där de två mest kända är CBD (cannabidiol) och THC (tetrahydrocannabinol). Beroende på vilken typ av cannabisväxt oljan utvinns från, kan den ha olika sammansättningar av dessa och andra föreningar.

Typer av Cannabisolja

Det finns huvudsakligen två typer av cannabisolja som är viktiga att känna till:

  • CBD-olja: Utvinns oftast från hampväxten och innehåller höga halter av CBD och mycket låga halter av THC (vanligtvis mindre än 0,2%). Denna typ av olja är icke-psykoaktiv, vilket betyder att den inte ger ett "rus."
    Alla produkter hos CBDHuset är helt thc-fria

  • THC-olja: Utvinns från marijuana och innehåller högre halter av THC. Denna olja är psykoaktiv och kan ge ett "rus." THC-olja är oftast reglerad och lagligheten varierar beroende på land och region.

Hur tillverkas Cannabisolja?

Cannabisolja tillverkas genom att extrahera cannabinoider och andra föreningar från cannabisväxten. Detta kan göras på flera sätt, inklusive:

  • CO2-extraktion: En avancerad metod som använder koldioxid under högt tryck för att extrahera cannabinoider. Detta är en säker och effektiv metod som ofta används för att producera högkvalitativ CBD-olja.

  • Solventextraktion: Använder lösningsmedel som etanol eller butan för att extrahera cannabinoider. Efter extraktionen avdunstas lösningsmedlet, vilket lämnar kvar oljan.

  • Oliveoljeextraktion: En enklare metod där oliveroljan används som bärare för att extrahera cannabinoider. Detta är en populär metod för hemmatillverkning av cannabisolja.