Integritet & Policy

Integritetspolicy för Cbdhuset.se

1. Inledning Cbdhuset.se, vi, har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar de personuppgifter som du delar med oss när du använder vår webbplats www.cbdhuset.se.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in? Vi samlar in information som hjälper oss att förbättra vår service till dig, inklusive:

  • Kontaktuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer och leveransadress när du gör en beställning.
  • Användningsdata: Information om hur du använder vår webbplats, vilka produkter du är intresserad av och köphistorik.
  • Betalnings- och faktureringsinformation: Vi samlar inte direkt in eller lagrar några betalningsdetaljer. Dessa uppgifter hanteras av våra betalningsleverantörer.

3. Hur använder vi dina personuppgifter? Dina uppgifter används för att:

  • Hantera din beställning och leverans av våra produkter.
  • Kommunicera med dig, inklusive att skicka information om din beställning, svara på förfrågningar och erbjuda kundsupport.
  • Förbättra och anpassa din upplevelse på vår webbplats.
  • Genomföra marknadsföringsaktiviteter, om du har gett ditt samtycke till detta.

4. Laglig grund för behandling Vi behandlar dina personuppgifter baserat på flera lagliga grunder, inklusive ditt samtycke, behovet av att fullfölja ett avtal med dig, samt vårt legitima intresse av att förbättra vår service och kommunikation.

5. Delning av personuppgifter Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i de fall där det krävs för att fullfölja ett avtal med dig, eller för att uppfylla en rättslig skyldighet.

6. Säkerhet Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust och obehörig åtkomst, användning, förändring och röjande.

7. Dina rättigheter Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och, i vissa fall, begära begränsning av behandlingen.

8. Kontaktuppgifter För frågor relaterade till denna policy eller dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via info@cbdhuset.se.

9. Ändringar i vår integritetspolicy Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.